Privacybeleid

Privacybeleid

WonderBit neemt het beschermen van privacy zeer serieus. Hieronder kun je lezen how we je persoonlijke gegevens veilig houden.

Versie 1.0.3 – Laatste update: 5 juli 2022

Wij respecterende privacy van bezoekers van onze website(s) en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies en gelijkwaardige technologieën. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van deze website(s) kan worden meegestuurd en door uw browser op uw eigen computer of apparaat wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de website(s) combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies in uw browser weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

Verzamelde gegevens

Wij verzamelen en verwerken via onze website(s) de volgende persoonsgegevens:

Bewaartermijn

We bewaren gegevens niet langer dan nodig. In veel gevallen moeten persoonsgegevens gedurende een aanzienlijke periode worden bewaard om ervoor te zorgen dat ze beschikbaar zijn wanneer er vragen rijzen of geschillen optreden. De informatie die u ons toestuurt wordt bewaard zolang als dit nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Gegevensoverdracht

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Wijzigingen privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor dit privacybeleid aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

Contactgegevens

U kunt als volgt contact met ons opnemen:

WonderBit B.V.
Randstad 22 12
1316 BX  Almere
Nederland

De functionaris voor gegevensbescherming (FG) kan bereikt worden via het volgende e-mailadres: privacy@wonderbit.com.