Pleio Videobelplatform

Stichting Pleio, ontwikkelaar van opensourcesoftware voor de overheid, was op zoek naar een veilige, eigen videoplatform en schakelde WonderBit in om dit te realiseren.

Een veilig videobelplatform voor de overheid

Stichting Pleio werd door een bekende overheidsinstelling gevraagd mee te denken over het opzetten van een eigen videobelplatform. Er is bewust gekozen om geen gebruik te maken van een bestaande videobeldienst, met name vanwege privacyoverwegingen en de wens onafhankelijk te zijn van (Amerikaanse) techreuzen.

Pleio vroeg WonderBit allereerst om de oplossingsrichtingen in kaart te brengen en daarover advies te geven. Hierna is WonderBit aan de slag gegaan om een peer-to-peer videobelplatform te ontwikkelen op basis van WebRTC. Dit is een open technologie waarmee realtime audio- en videocommunicatie kan worden gerealiseerd zonder dat daarbij aanvullende software hoeft te worden geïnstalleerd. Het gebruik van een moderne webbrowser is voldoende.

In juli 2022 is de eerste versie van het platform opgeleverd waarmee één-op-één videobelgesprekken kunnen worden gevoerd. Het platform biedt basisfuncties als het uit- en inschakelen van microfoon en camera, het wisselen van hardware, het delen van het scherm, het blurren van de achtergrond en het toelaten van de andere deelnemer door de host. Nieuwe functies en uitbreidingen van het platform zijn in voorbereiding.

Het videobelplatform wordt ter beschikking gesteld aan de meer dan honderd organisaties van Rijksoverheid, provincies en gemeenten die gebruikmaken van de softwareproducten van Pleio. Maandelijks gebruiken ruim 575.000 unieke bezoekers deze software.

Dit project levert een mooie bijdrage aan de doelstelling van Pleio: het vergemakkelijken van samenwerking binnen en met de overheid!

Toegankelijkheid

Belangrijk voor de overheid: Het platform is volledig in overeenstemming met de digitale toegankelijkheidsrichtlijnen WCAG 2.1 AA. Deze richtlijn definieert hoe digitale producten toegankelijker kunnen worden voor mensen met een visuele of auditieve beperking. Wij hebben met name zaken aangepakt als kleurcontrast, lettergrootte, schermindeling na inzoomen en het op de juiste manier toepassen van de WAI-ARIA-specificatie.

Signalingserver

Een van de componenten van een videobelplaform is een signalingserver. Deze server coördineert puur en alleen de peer-to-peerverbindingen van de partijen in een videobelgesprek en heeft geen rol in het versturen, ontvangen, coderen of omleiden van het mediaverkeer zelf.

In dit project verzorgt de signalingserver ook het beheer van deelnemers en het versturen van systeemberichten tussen de peers.

ICE, ICE, baby

ICE (Interactive Connectivity Establishment) is een IETF-protocol waarmee verbindingsissues bij peer-to-peer-communicatiesessies worden opgelost. Met behulp van STUN (Session Travel Utilities for NAT) en TURN (Traversal Using Relay around NAT) kunnen partijen, die verbonden zijn via een NAT (Network Address Translator), alsnog een peer-to-peerverbinding opzetten.

“WonderBit heeft een mooi, goed werkend én goed gedocumenteerd videobelplatform opgeleverd. Pleio heeft in WonderBit een gedegen en betrouwbare developmentpartner gevonden en wij kijken uit naar volgende projecten die we samen gaan uitvoeren!”
— Wilfred Nas, Product Owner Pleio
Digitale Overdracht Bestanden
VNG Realisatie + Kiesraad
Internet of Things for Command and Control
NATO Communication and Information Agency