Science and Technology Experimentation Environment

In 2022 selecteerde de NATO Communications and Information Agency (NCIA) WonderBit voor het ontwikkelen van een softwareoplossing waarmee een cloudomgeving kan worden gebruikt voor multi-tenant Science and Technology (S&T)-experimenten, met inachtneming van de passende maatregelen op het gebied van beveiliging, verantwoording en interoperabiliteit.

Soepele deployments van cloudinfrastructuur

WonderBit creëerde, documenteerde, demonstreerde en implementeerde een softwareplatform om multi-tenant cloudexperimentomgevingen te beheren met als belangrijkste doel de S&T-gemeenschap te ondersteunen en de onderlinge samenwerking te verbeteren.

Het platform stelt system administrators in staat om eenvoudig de implementatie van infrastructuur te automatiseren en infrastructuurwijzigingen te beheren en goed te keuren. Er is tooling beschikbaar om gebruikerstoegang voor meerdere services te beheren via een enkele, centrale, single-sign-on OIDC-compatibel oplossing. Het biedt ook tools om cloudresources te controleren op basis van bekende privacy- en beveiligingsstandaarden zoals ISO27001, CIS, GDPR en HIPAA. Naast een dashboard om een overzicht van cloud assets te visualiseren en de kosten op resourceniveau uit te splitsen, integreert het platform een tool die de kosten van cloudproviders kan voorspellen.

Het platform stelt gebruikers van NATO's Science en Technology Organization (STO) in staat om de nieuwste Infrastructure as Code (IaC)-tools te gebruiken voor het beschrijven van hun infrastructuurvereisten en om ten volle te profiteren van de nieuwste clouddiensten. De integratie van open-sourcetools en door de community ondersteunde standaarden maakt het uitrollen van infrastructuur door gebruikers toegankelijker en verkort hun ontwikkelingstijd. Verder stelt de experimenteeromgeving gebruikers in staat om data en diensten te delen binnen hun community of interest (COI), samen te werken binnen de COI, maar ook met andere STO's.

Community

Het softwareplatform is ontwikkeld met behulp van volwassen open-sourcecomponenten en de code wordt op zijn beurt beschikbaar gesteld aan STO-gebruikers die aangepaste versies van het platform willen implementeren.

Eenvoudige deployments

Het softwareplatform is gebouwd als een éénkliks-implementatieoplossing, zodat system administators dit met minimale inspanning kunnen implementeren. Het maakt gebruik van open standaarden zodat documentatie direct beschikbaar is.

Achtergrond

Technologieën zoals big data, kunstmatige intelligentie (AI), autonome systemen en quantumtechnologieën veranderen de wereld en de manier waarop de NAVO opereert. Deze en andere "emerging and disruptive technologies" (EDT's) houden zowel risico's als kansen in voor de NAVO en haar bondgenoten. Daarom werkt de NAVO samen met partners uit de publieke en private sector, de academische wereld en het maatschappelijk middenveld om nieuwe technologieën te ontwikkelen en toe te passen, internationale principes van verantwoord gebruik vast te stellen en de technologische voorsprong van de NAVO te behouden.

NAVO STO levert innovatie, advies en wetenschappelijke oplossingen voor verschillende EDT's om te voldoen aan de steeds veranderende behoeften van het Bondgenootschap. Het zorgt ervoor dat de NAVO haar militaire en technologische voorsprong behoudt om de huidige en toekomstige veiligheidsuitdagingen het hoofd te bieden.

H2B DUS Tool
H2B ICT Solutions
Digitale Overdracht Bestanden
VNG Realisatie + Kiesraad